LA LLAR, VIVENDA TUTELADA PER A LA REINSERCIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB VIH

DescripcióFotosUbicacióCol-laboradors

El programa «La Llar» es troba en funcionament des de 2005 i està dirigit a persones afectades pel VIH/SIDA que per les seues característiques corren el risc d’una assegurança descart en la societat en què vivim, i a aquelles persones que, havent superat certes fases de la malaltia, es troben perfectament capacitades per a poder dur a terme una certa reintegració sociolaboral. Hi ha col·lectius que per les seues peculiaritats es convertixen en poblacions diana i que per tant són un focus per a l’exclusió.

PROFESSIONALS

 • Psicòloga
 • Treballadora social.
 • ATS/DUE
 • Integradora social
 • Voluntaris

VIVENDA
La vivenda conta amb tres habitacions dobles, la qual cosa permet l’estada de fins a 6 residents. Consta d’un menjador ampli, cuina equipada, dos banys complets i terrassa, a més de despatx per a les monitores. En la vivenda es disposa també d’un vehicle propi per als desplaçaments dels residents, per a cites mèdiques i eixides d’oci.

Les activitats a desenrotllar amb les persones que viuen en el pis tutelat són:

 • Accions encaminades a l’obtenció d’hàbits socials y/o laborals.
 • Activitats de busca activa d’ocupació.
 • Entrenament d’habilitats socials i de comunicació, així com en actituds.
 • Activitats d’assessorament i acompanyament a la inserció (tutories).
 • Generació d’iniciatives: autoocupació
 • Activitats de capacitació laboral: formació bàsica, gestió d’assistència a cursos, etc.
 • Orientació i gestió de la col·locació.

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Aquest programa està plantejat com un projecte de continuïtat i individual per a cada usuari encara que la relació d’activitats serà revisada després de l’avaluació anual prevista per a cada un dels residents