PROGRAMES D'ATENCIÓ:

 • Vivenda tutelada " LA LLAR": Pis d'acollida , formació i inserció sociolaboral per a persones que viuen amb VIH/SIDA.
 • Grups d'ajuda mútua per a persones amb VIH/SIDA.
 • Grups d'ajuda mútua per a familiars.
 • Atenció i suport psicològic.
 • Assessoria social.
 • Atenció domiciliaria/hospitalaria.
 • Atenció telefònica.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ

 • Reducció de danys en usuaris de drogues per via intravenosa (PIJ) .
 • Educació per a la salut i prevenció de la transmissió del VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual en dones treballadores sexuals (PEP) .
 • Centre de salut CASDA (CMC) .
 • Prevenció de la transmissió per VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual en hòmens que tenen relacions sexuals amb altres hòmens (HSH) .
 • Educació per a la salut, sexualitat i VIH/SIDA (GAM) .

PROGRAMES DE FORMACIÓ

 • Aula de formació de voluntaris en VIH.