Construint el futur de les persones en risc d’exclusió social a través de l’ocupació

DescripcióFotosUbicacióCol-laboradors

El projecte “Construyendo el futur de les persones en risc d’exclusió social a través de l’empleo” s’inicia l’any 2010, a través de la Federació Treballant en Positiu i pretén contribuir a la construcció d’una realitat sociolaboral estable per a les persones que es troben en una situació d’alt risc d’exclusió social, especialment persones drogodependents i persones amb VIH.

Hi ha dos línies de treball dins del projecte:

1) Suport i acompanyament a les persones en situació d’exclusió social en el seu procés d’inserció laboral. Es tracta d’establir dispositius de suport al procés d’inserció laboral de les persones en situació d’exclusió social -especialmente persones drogodependents i persones amb VIH- que són ateses des de les respectives entitats. A través d’estos dispositius es tracta de poder desenrotllar les diferents intervencions que corresponen a cada fase o moment que conformen este procés d’inserció laboral: des de l’acollida i la realització d’un diagnòstic d’ocupabilitat, al disseny d’itineraris individuals d’inserció i formació, la derivació a altres recursos i la intermediació laboral.

Esta línea d’intervención es complementa amb el programa “Servicio de Prospección Empresarial”, promogut per Treballant en Positiu a nivell estatal i, en el cas d’ACCAS, CASDA, CCASCV i Fundació Àmbit Prevenció, a nivell autonómico i local, a fi d’augmentar el número i la qualitat d’ofertes d’ocupació i d’entrevistes de selección en les que participen les persones recolzades en el seu procés d’inserción laboral.

2) Coordinació entre entitats per a unir criteris i forces d’actuació. Consistix en el treball conjunt entre les set entitats participants en el programa, a fi d’afavorir el contacte continu entre estes a fi d’unir criteris i forces d’actuació.

Este projecte es du a terme en la seu de CASDA pel personal de l’associació, entre els que es troben una treballadora social i una integradora social. A més compta amb el respatler de personal voluntari en tasques de suport i formació dels usuaris.