EDUCACIÓ PER A LA SALUT AMB DONES TREBALLADORES SEXUALS

DescripciónUbicacióCol-laboradors

El programa d’educació per a la salut amb les treballadores sexuals es va iniciar l’any 2003, es tracta d’un programa de prevenció de riscos i danys associats a l’exercici de la prostitució. El seu fi és previndre la infecció per VIH i altres ITS entre les treballadores sexuals i per extensió les seues famílies, parelles sexuals, contribuint amb això a evitar la disseminació del VIH y altres infeccions.

Aquest programa es basa en la intervenció en el medi natural on exercixen la seua professió les potencials usuàries, un col·lectiu que, tradicionalment, es veu abocat a l’exclusió social, i en este cas a una doble exclusió social, que prové del fet d’exercir la prostitució i del de ser immigrants ja que el 90% de les usuàries ho són

Les accions que realitzem són:

– Repartiment de preservatius i lubricants, i informació sobre l’ús correcte del mateix, així com l’ús d’espermaticides, lubricants i altres mètodes anticonceptius.

– Distribució d’aliments.

– Gestions sanitàries, informació sobre dret a targeta sanitària (atés que la majoria d’usuàries són immigrants)

– Derivacions y/o petició de cites per a la detecció del VIH (CIPS) , revisions ginecològiques (Centres de Salut Sexual i Reproductiva i Centre Mèdic Casda) , IVE.

– Gestions socials

– Acompanyaments sanitaris i socials.

– Suport psicològic

– Assessorament jurídic

– Assessorament a víctimes i derivacions a altres programes

Per a dur a terme el programa comptem amb Psicòloga, Treballadora social; ATS-DUE, Integradora social i agents de salut, a més de comptar amb persones voluntàries.

Les zones recorregudes són:

* Camí Caminás. A Castellón, Vila-real, Nules y Borriana.

* Carretera d’Almassora-Grao y pont de’Almassora.

* Camí de la Donació

* Camí de la Plana

* Camí Villamargo

* Camí Gandía

* Camí Pí Gros

* Camí Roquetes

* Carretera N-340

El programa es realitza els dilluns en horari de 11.00h a 13.00h i de 21.00h a 22.00h, i els divendres de 16.00 a 19.00 i de 21.00 a 22.00.