Educació per a la Salut d’Hòmens que tenen Sexe amb altres Hòmens

DescripcióUbicacióCol-laboradors

El programa d’Educació per a la Salut d’Hòmens que tenen Sexe amb altres Hòmens s’emmarca dins dels diferents programes de prevenció que du a terme l’associació, es tracta de previndre la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) , i per extensió les seues famílies, parejas… contribuint amb això a evitar la disseminació del VIH i les altres infeccions.

Es du a terme des de 2004 fins a la data, i el servici consistix bàsicament en una unitat mòbil que recorre els camins rurals de diferents localitats de la província de Castelló, (Castelló, Vila-real, Chilches, Vinaròs, Cabanes) on acudixen els hòmens a buscar contactes sexuals amb altres hòmens, bé siga per mitjà de contraprestació econòmica, o bé un punt de trobada on mantindre les seues relacions, cridat cruising. Les accions que es realitzen són el repartiment de preservatius i lubricants, realització de tallers d’ús correcte del preservatiu i sobre sexe més segur, gestions socials i sanitàries, informació i derivació a diferents recursos. Les distintes activitats que enumerem són dutes a terme pel personal de l’associació entre els que es troben psicòloga, treballadora social, integradora social, ATS-DUE i agents de salut

Es tracta d’aconseguir que estos hòmens tinguen pràctiques sexuals més segures i mantindre així la prevalença de VIH més baixa d’este grup, facilitar l’accés als servicis mèdics o socials adequats, oferir informació, educació sanitària i consell sobre les mesures de prevenció pel VIH i altres infeccions transmeses per via sanguínia o sexual, generar actituds positives entre els usuaris cap a l’adopció d’hàbits segurs sexuals, facilitar l’accés al preservatiu i educar en l’ús correcte del mateix per a evitar la transmissió del VIH i altres ITS, així com en l’ús d’espermaticides i lubricant

Horaris:

Vila-real, divendres de 19:30 a 20:30

Castelló, divendres de 20:30 a 21:30

VILA-REAL:

CASTELLÓ: