DescripcióUbicacióCol-laboradors

 

El programa de formació per a aprofundir en la promoció de la salut, la sexualitat i prevenció de la transmissió del VIH i altres ITS contempla dos eixos centrals: l’adquisició de coneixements (sobre el desenrotllament sexual i sobre la SIDA) i el treball en grup (taller, grup de sensibilització)

Es tracta de fomentar les activitats informatives, educatives i de promoció per a la salut, tant entre el col·lectiu dels jóvens escolaritzats, com de les persones del seu entorn (pares i mares) i del professorat, que permeten el desenrotllament de la personalitat i de les capacitats afectives de l’alumnat, la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat efectiva d’oportunitats entre hòmens i dones, el reconeixement de la diversitat afectiu-sexual, així com la valoració crítica de les desigualtats, que permeta superar els comportaments sexistes.

 

  • Educació en tolerància, solidaritat, respecte mutu, i prevenció de qualsevol classe de discriminació entre la gent jove.
  • Promoció d’estils de vida saludables i prevenció de riscos per a la salut.
  • Promoció de la igualtat entre dones i hòmens jóvens.”
CASTELLÓ: