PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL I GRUPAL

DescripcióFotosUbicacióCol-laboradors

Des de l’aparició de CASDA, en 1997, el seu objectiu prioritari va ser el seu Programa d’acollida, informació i assessorament dirigit a les persones a qui se’ls ha diagnosticat la infecció per VIH, extensible a familiars, companys, amics, etc. que convisquen amb els mateixos, i assessorar, aconsellar i recolzar aquelles persones que sense ser VIH, o sense saber-ho, acudisquen a l’associació en demanda d’informació i atenció a les necessitats socials bàsiques que se’ls plantegen.

El Programa d’atenció Psicològica té dos vessants, la individual i la grupal.

El Programa d’Atenció Psicològica individual pretén proporcionar suport emocional a persones afectades pel VIH/ SIDA (afectats directes, parelles, família) per a obtindre un adequat afrontament de la nova situació i assumir les responsabilitats que es deriven d’esta, facilitant la presa de decisions adequades per a aconseguir reduir les disfuncions pròpies que apareixen en les seues àrees relacionals més afectades: personal, sexual, parella, familiar, econòmica, laboral i social. Pretén a més proporcionar informació i educació sanitària a fi de contrarestar els aspectes de la infecció, incorporant nous hàbits de potenciació i protecció de la salut, d’una forma específica i centrada en aspectes d’idiosincràsia personal de cada usuari.

El programa d’Atenció Psicològica Grupal té com a objectiu potenciar en els usuaris l’exercici d’activitats i recursos que permeten reduir l’impacte emocional del diagnòstic de VIH o SIDA, utilitzant tècniques adequades d’autoajuda grupal. Este espai oferirà la possibilitat d’afrontar la nova situació i facilitarà la presa de decisions adequades que permeten minimitzar les disfuncions de les seues àrees relacionals més afectades: personal, sexual, de parella, familiar, social i laboral, generant un pla d’actuació encaminat a contrarestar les conseqüències de la infecció, incorporant nous hàbits de potenciació i protecció de la salut.

Les activitats que es realitzen grupalment són:

  • GAM (Grup d’ajuda Mútua) , grup estructurat i tancat, de freqüència setmanal i duració de dos hores. El GAM té una duració de quatre o cinc mesos i és facilitat per personal professional.
  • CAFÉ POSITIU. Espai de trobada obert, de freqüència setmanal. Duració aprox. 3’5 hores.
  • TALLERS DE RELAXACIÓ, IOGA, MASSATGES, RISOTERAPIA I REIKI. Facilitat per professionals, de freqüència setmanal. Duració 2’5 hores.
  • TALLERS DE SEMINARIS INFORMATIVOS/FORMATIVOS SOBRE NUTRICIÓ, TRACTAMENTS, ESTATS ACTUALS DE LA INVESTIGACIÓ EN EL VIH.
  • CASDA-FAMILIA. Grup de trobada per a familiars i amics.
  • CURSOS DE FORMACIÓ EN TRACTAMENT RETROVIRAL, TERÀPIES ALTERNATIVES, COUNSELLING I PARTICIPACIÓ EN TROBADES O JORNADES DE CONVIVÈNCIA DE PERSONES AMB VIH/SIDA.