Promoció de la salut, formació, prevenció i diagnòstics de VIH/VHC/ITS en persones immigrants

DescripcióFotosUbicacióCol-laboradors

Es tracta d’Informar, orientar, assessorar, derivar i acompanyar les persones immigrants en el procés de coneixements de la sanitat i salut pública, recursos socials, tràmits administratius i jurídics relacionats amb la infecció per VIH, VHC, ITS en país d’acollida, formar lideres com a agents multiplicadors i promoure el diagnostique precoç de les esmentades infeccions.

Les accions son les següents:

  1. Informar de la situació epidemiològica del VIH al nostre país i en els països d’origen de les persones immigrants.
  2. Informar dels recursos sanitaris i socials existents al nostre país en matèria de VIH/sida.
  3. Informar dels drets de les persones immigrants en matèria de sanitat, salut pública, prestaciones/ayudas socials, regularització administrativa.
  4. Facilitar l’accés i acompanyament en les tramitacions sanitàries, socials, administratives, jurídicas…
  5. Fomentar la prevenció davant de malalties en països d’origen, molt estigmatitzades i sense cultura sanitària preventiva.
  6. Formar agents multiplicadors de salut comunitària per a la difusió de la informació i prevenció entre iguals (parixes).
  7. Informar i forma als col·lectius de persones immigrants constituïts com a entitat, agrupació, asociación…
  8. Fomentar l’accés a les proves ràpides de detecció d’anticossos a les persones immigrants que hagen mantingut pràctiques de risc davant de la transmissió del VIH, VHC o ITS.
  9. Minimitzar el rebuig i exclusió a persones amb VIH/sida i l’estigma associat a les persones infectades immigrants.