CASDA - ASSOCIACIÓ CIUTADANA CONTRA LA SIDA DE CASTELLÓ és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR ) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestió administrativa, sanitària i relativa a l'associació i conservar-los durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CASDA - ASSOCIACIÓ CIUTADANA CONTRA LA SIDA DE CASTELLÓ en CARRER RIU TÚRIA, 7 - 12006 CASTELLÓ D' LA PLANA (Castelló). E-mail: casda@casda.es i el de reclamació a www.aepd.es.


Horari de Atenció

Dilluns a Divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h
Tlf. 964 21 31 06
Mail casda@casda.es