La paraula SIDA correspon a les inicials síndrome d’immunodeficiència adquirida .

La SIDA és un estadi avançat de la infecció causada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), que provoca la destrucció progressiva del sistema immunitari.

En la seva primera fase, el VIH es multiplica activament en les cèl·lules infectades. El sistema immunitari respon disminuint la presència del virus a la sang, encara que no impedeix que els virus segueixin present i continuïn afectant altres òrgans. Durant diversos anys l’organisme pot aparèixer en aquesta situació d’aparent equilibri, però el VIH es continua multiplicant en les cèl·lules i infecten altres noves.

Finalment, si no s’accedeix al tractament es produeix un debilitament gradual de les defenses de l’organisme. Apareixen llavors els signes i símptomes propis de la malaltia que defineixen la sida.

Com es transmet el VIH?

Cuatro fluidos, la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas con VIH tienen una concentración suficiente del virus como para transmitirlo. Esto significa que el VIH puede transmitirse por tres vías: sexual, sanguínea y de madre a hijo/a. Además, para que se produzca la infección es necesario que el VIH penetre en el organismo y entre en contacto con la sangre o mucosas (revestimiento de el interior de la boca, vagina, pene y recto) de la persona.
Via sexual

En las relaciones sexuales con penetración (anal, vaginal o oral) sin preservativo. La penetración anal es la práctica de mayor riesgo, seguida de la vaginal. Cuando una persona muestra otras infecciones de transmisión sexual (ITS) el riesgo de infección por VIH aumenta. Las relaciones sexuales orales tienen mucho menor riesgo, especialmente sin eyaculación.

Via sanguínia

Compartiendo jeringuilla, agujas, otro tipo de material de inyección o cualquier instrumento tallante que haya estado en contacto con la persona afectada. El intercambio de instrumentos punzantes y tallantes no esterilizados para perforaciones de la piel como los utilizados para tatuajes, “pírcing´´, acupuntura, perforación de orejas, etc. supone también un riesgo.

Vía madre-hijo/a

Cuando la madre es seropositiva, la transmisión del virus puede tener lugar durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Com NO es transmet el VIH?

El VIH no es transmet en els contactes quotidians: petons, carícies, WC públics, dutxes, tos, esternuts, gots, coberts, aliments, llocs de treball, escoles, gimnasos, piscines … Tampoc es transmet a través de la saliva, les llàgrimes o la suor; ni per picades d’insectes o pel contacte d’animals domèstics. La donació de sang no comporta cap risc d’infecció.

Com es preveu la transmissió del VIH?

  • Usant correctament un preservatiu (masculí o femení) que mantingui relacions sexuals amb penetració (vaginal, anal, oral) amb persones infectades o de les que desconeixes si ho estan. El preservatiu impedeix la transmissió de VIH, altres ITS i embarassos no desitjats.
  • Coneixent el seu estat sexològic i el de la seva parella.
  • Coneixent el risc d’exposició de les diferents pràctiques sexuals.
  • Utilitzant sempre material estèril i evitar l’ús compartit de xeringues, agulles i altres d’ús d’injecció, si es consumeix drogues injectades.
  • Utilitzant sempre instruments per perforar la pell (agulles d’acupuntura, tatuatges o el pírcing) d’un sol ús o estèrils. No compartint fulles d’afaitar ni raspalls de dents.
  • Si està embarassa i té el VIH, hi ha tractaments que redueixen eficaçment el risc de transmissió al seu futur fill o filla durant l’embaràs i part. Una mare infectada no ha de donar el pit al seu nadó.

 

Infeccions de transmissió sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas que normalmente se transmiten o contagien durante el acto sexual. Las principales vías de transmisión son las mucosas de la boca, los órganos genitales y el ano. Por tanto el riesgo de transmisión existe durante la relación sexual vaginal, anal u oral.

Per què apareixen?

Apareixen per causa de virus, microbis, gèrmens microscopis, i bacteris. Algunes de les ITS amb bastants feines presenten símptomes apreciables en l’inici. Una persona infectada pot seguir propagant la infecció durant molt de temps sense ser conscient d’això. És més pot patir una ITS repetidament perquè no generen protecció i no hi ha vacunes contra elles.

Important: Algunes ITS, si no es tracten, poden ocasionar serioses i permanents conseqüències com l’esterilitat.

Perquè són les més comuns?

Les ITS més comunes són: sífilis, gonorrea, infecció per clamídies, herpes genital, SIDA, hepatitis (alguns tipus), berrugues genitals (condilomes), tricomoniasi.

Quins símptomes tenen?

Los síntomas más típicos son: picores, incomodidad al orinar. También úlceras, ampollas y verrugas en/o alrededor de los genitales. Es más: Si eres chico, observarás secreciones que no tienes habitualmente en el pene. Si eres chica, el flujo vaginal se vuelve más espeso, cambia de color, y tiene mal olor.

Com es curen?

El tractament de les ITS és fonamental. Com més aviat millor es realitza, menor risc hi haurà que comporti problemes permanents. La majoria de les ITS poden ser caus. Quan notis alguns dels símptomes anteriorment descrits hauries d’anar immediatament al teu metge d’atenció primària o especialista de ginecologia. També pots sol·licitar ajuda a centres de planificació familiar o en centres especialitzats en infeccions de transmissió sexual.

Important:

En el cas que et diagnostiquin una ITS, és important avisar la parella o parelles amb les que has mantingut relacions sexuals recentment. Has de informar-los de la possibilitat de transmissió, tot i que no tinguin símptomes. És recomanable que acudeixin a un metge i segueixin les seves instruccions.

Què és la prova del VIH?

La prova del VIH és l’única manera fiable de saber si una persona està o no infectada pel VIH, el virus que provoca la SIDA.

Les proves de diagnòstic del VIH que es realitza habitualment són el tests que mesuren, mitjançant una senzilla anàlisi de sang, els anticossos que genera l’organisme enfront del VIH.

Si creus haver tingut una pràctica de risc (una relació sexual de penetració sense haver utilitzat del preservatiu o la teva sang ha entrat en contacte amb sang d’una altra persona) has d’acudir al teu metge, oa un centre sanitari, o contactar amb el CIPS ( centre d’Informació i Prevenció de la SIDA) o amb CASDA, Associació Ciutadana Contra la SIDA, on valoraran el teu cas i et indicaran la pertinència de realitzar la prova del VIH.