Itineraris d'integració sociolaboral per a l'abandonament de la prostitució de dones i dones trans prostituïdes al fet que exerceixen la prostitució, persones diagnosticades d'infecció per VIH i col·lectius en greu risc d'exposició a la transmissió de la infecció per VIH

Des CASDA es durà a terme durant aquest any, el projecte “Itineraris d’integració soci laboral per a l’abandonament de la prostitució de dones i dones transsexuals prostituïdes o que exerceixen la prostitució, persona amb diagnòstic d’infecció per VIH i col·lectius en greu risc d’exposició a la transmissió de la infecció pel VIH “que pretén contribuir a la construcció d’una realitat sociolaboral estable per a aquestes persones sense recursos econòmics i que es troben en una situació d’alt risc d’exclusió social a Castelló.

En aquest projecte tindrà diferents intervencions que corresponen a cada fase o moment que conformen aquest procés d’inserció soci laboral:

  • Acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat
  • Disseny i desenvolupament de l’Itinerari Individualitzat
  • Acompanyament
  • Pràctiques d’aprenentatge i inserció en empreses.

En CASDA, aquest programa cofinançat pel fons social europeu de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana té com a objectius: facilitar i reforçar la presa de consciència del treball com a mitjà per aconseguir una vida digna, autònoma i normalitzada entre persones que es troben en situació d’exclusió social, promoure la formació com a mitjà per a l’adquisició de competències tècniques per a l’exercici laboral, aconseguir la incorporació efectiva i el seguiment en el mercat laboral de persones en situació d’exclusió social, a més de facilitar el coneixement dels recursos socials i laborals que ofereixen els organismes públics i privats de Castelló.

També, accedirem a empreses per informar-los de CASDA i les seves accions de foment d’ocupació de persones en situació de vulnerabilitat social, així com aconseguir acords de col·laboració amb empreses per a la gestió d’ofertes d’ocupació i formació.

Si vols millorar les teves possibilitats de treball, pots contactar amb nosaltres per començar l’itinerari!

Col·laboradors