Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a través del empleo

Construint el futur de les persones en risc d’exclusió social a través de l’ocupació

El projecte “Construint el futur de les persones en risc d’exclusió social a través de l’ocupació” s’inicia en l’any 2010, </ strong> a través de la Federació Treballant en Positiu i pretén contribuir a la construcció d’una realitat sociolaboral estable per a les persones que es troben en una situació d’alt risc d’exclusió social, especialment persones drogodependents i persones amb VIH.

Hi ha dues línies de treball dins el projecte:

1) Suport i acompanyament a les persones en situació d’exclusió social en el seu procés d’inserció laboral. Es tracta d’establir dispositius de suport al procés d’inserció laboral de les persones en situació d’exclusió social -especialment persones drogodependents i persones amb VIH-que són ateses des de les respectives entitats. A través d’aquests dispositius es tracta de poder desenvolupar les diferents intervencions que corresponen a cada fase o moment que conformen aquest procés d’inserció laboral: des de l’acollida i la realització d’un diagnòstic d’ocupabilitat, al disseny d’itineraris individuals d’inserció i formació, la derivació a altres recursos i la intermediació laboral.

Aquesta línia d’intervenció es complementa amb el programa “Servei de Prospecció Empresarial”, promogut per Treballant en Positiu a nivell estatal i, en el cas de ACCAS, CASDA, CCASCV i Fundació Àmbit Prevenció, a nivell autonòmic i local, per tal de augmentar el nombre i la qualitat d’ofertes d’ocupació i d’entrevistes de selecció en què participen les persones recolzades en el seu procés d’inserció laboral.

2) Coordinació entre entitats per unir criteris i forces d’actuació . Consisteix en el treball conjunt entre les set entitats participants en el programa, per tal d’afavorir el contacte continu entre aquestes a fi d’unir criteris i forces d’actuació.

Aquest projecte es porta a terme a la seu de CASDA pel personal de l’associació, entre els quals es troben una treballadora social i una integradora social. A més compta amb el suport de personal voluntari en tasques de suport i formació dels usuaris.

Col·laboradors