El Programa d’Intercanvi de Xeringues s’emmarca dins dels diferents programes de prevenció que du a terme l’associació, té com a objectiu prevenir la transmissió de la infecció pel VIH, altres infeccions de transmissió sanguínia i sexual, i altres patologies de greu repercussió sobre la salut, en consumidors de drogues per via venosa, inhalada o fumada a la província de Castelló, així com apropar als usuaris del programa al sistema sociosanitari.

Es tracta d’un programa de reducció de danys entre usuaris de drogues intravenoses, que CASDA porta realitzant des de 1999 fins al moment, concretament un programa per a l’educació en la salut, el consum responsable, la promoció de la higiene, la responsabilitat amb l’entorn , recollida i intercanvi de xeringues, repartiment de preservatius, estris higiènics per al consum segur de drogues així com informació i derivació a diferents recursos.

Actualment, la població d’UDVP continua sent una població molt vulnerable davant del VIH, altres infeccions de transmissió sanguínia, VHC, VHB, infeccions de transmissió sexual, sobredosi i altres problemes associats al consum, inclòs el greu risc d’exclusió social.

Les diferents activitats que enumerem són dutes a terme pel personal de l’associació entre els quals es troba psicòloga, treballadora social, integradora social, ATS-DUE i agents de salut, que són realitzats en unitats mòbils desplaçades als llocs de consum dels usuaris de drogues, concretament a Castelló-Almassora, Castelló-Grau i Benicarló.

Horaris:

Castelló-Almassora:
DE DILLUNS A DISSABTE DE 16:00 A 18:30

Castelló-Grau:
DE DILLUNS A DISSABTE DE 18:30 A 21:00

Benicarló:
DIVENDRES DE 16:00 A 18:00

Castelló - Almassora
Castelló - Grau
Benicarló

Col·laborador