Educació per a la salut amb dones treballadores sexuals

El programa d’educació per a la salut amb les treballadores sexuals es va iniciar l’any 2003, es tracta d’un programa de prevenció de riscos i danys associats a l’exercici de la prostitució . La seva fi és prevenir la infecció per VIH i altres ITS entre les treballadores sexuals i per extensió les seves famílies, parelles sexuals, contribuint amb això a evitar la disseminació del VIH i altres infeccions.

Aquest programa es basa en la intervenció en el medi natural on exerceixen la seva professió les potencials usuàries, un col·lectiu que, tradicionalment, es veu abocat a l’exclusió social, i en aquest cas a una doble exclusió social, que prové del fet d’exercir la prostitució i del de ser immigrants ja que el 90% de les usuàries ho són.

 • Repartiment de preservatius i lubricants, i informació sobre l’ús correcte del mateix, així com l’ús d’espermicides, lubricants i altres mètodes anticonceptius.
 • Distribució d’aliments
 • Gestions sanitàries, informació sobre dret a targeta sanitària (atès que la majoria d’usuàries són immigrants)
 • Derivacions i / o petició de cites per a la detecció del VIH (CIPS), revisions ginecològiques (Centres de Salut Sexual i Reproductiva i Centre Mèdic Casda), IVE.
 • Gestions socials </ span>
 • Acompanyaments sanitaris i socials </ span>
 • Suport psicològic
 • Assessorament jurídic
 • Assessorament a víctimes i derivacions a altres programes

Per dur a terme el programa comptem amb Psicòloga, Treballadora social; ATS-DUE, Integradora social i agents de salut, a més de comptar amb persones voluntàries.

 • Camí Caminàs. A Castelló, Vila-real, Nules i Borriana.
 • Carretera d’Almassora-Grau i pont d’Almassora. </ Span>
 • Camí de la Donació
 • Camí de la Plana
 • Camí Villamargo
 • Camí Gandia
 • camí del Pi Gros
 • Camí Roquetes </ span> </ li>
 • Carretera N-340

El programa es realitza els dilluns en horari de 11.00ha 13.00hi de 21.00ha 22.00h, i els divendres de 16.00 a 19.00 i de 21.00 a 22.00

Colaboradors