Educació per a la Salut de Homes que tenen Sexe amb altres Homes

El programa d’ Educació per a la Salut de Homes que tenen Sexe amb altres Homes s’emmarca dins dels diferents programes de prevenció que du a terme l’associació, es tracta de prevenir la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS), i per extensió les seves famílies, parelles … contribuint amb això a evitar la disseminació del VIH i les altres infeccions.

Es porta a terme des de 2004 fins a la data, i el servei consisteix bàsicament en una unitat mòbil que recorre els camins rurals de diferents localitats de la província de Castelló, (Castelló, Vila-real, Xilxes, Vinaròs , Cabanes) on van els homes a buscar contactes sexuals amb altres homes, bé sigui mitjançant contraprestació econòmica, o bé un punt de trobada on mantenir les seves relacions, anomenat cruising. Les accions que es realitzen són el repartiment de preservatius i lubricants, realització de tallers d’ús correcte del preservatiu i sobre sexe més segur, gestions socials i sanitàries, informació i derivació a diferents recursos. Les diferents activitats que enumerem són dutes a terme pel personal de l’associació entre els quals es troben psicòloga, treballadora social, integradora social, ATS-DUE i agents de salut.

Es tracta d’aconseguir que aquests homes tinguin pràctiques sexuals més segures i mantenir així la prevalença de VIH més baixa d’aquest grup, facilitar l’accés als serveis mèdics o socials adequats, oferir informació, educació sanitària i consell sobre les mesures de prevenció pel VIH i altres infeccions transmeses per via sanguínia o sexual, generar actituds positives entre els usuaris cap a l’adopció d’hàbits assegurances sexuals, facilitar l’accés al preservatiu i educar en l’ús correcte del mateix per evitar la transmissió del VIH i altres ITS, així com en l’ús d’espermicides i lubricant.

Horaris:

Vila-real, dimecres de 18:45 a 19:45 – divendres de 14:15 a 14:45

Castelló, divendres de 13:00 a 14:00 – dimecres 16:30-17:00

La Llosa, dimecres de 17:30 a 18:30

Colaboradors