Les habilitats socials són un conjunt de conductes apreses de forma natural que es manifesten en situacions interpersonals, socialment acceptades, que impliquen tindre en compte les normes socials. Estan orientades a millorar la integració i inclusió dels usuaris i usuàries del nostre recurs, amb l’objectiu d’aconseguir una plena normalització de si situació sociocultural.

El curs està dirigit a totes aquelles persones que requerisquen millorar les relacions socials i desenvolupar habilitats  per a fer-ho, en general són persones que prèviament ja han acudit a la nostra entitat.

Es realitza en la nostra seu principal, tots els dimecres d’11.00 a 13.00