El projecte consisteix en la realització de tallers amb una durada d’1 hora a 2 hores (s’adapta en funció de disponibilitat i necessitats del centre educatiu i del grup) que abasta els següents conceptes:

 • Diversitat familiar
 • Orientacions sexuals
 • Expressions de gènere
 • Homofòbia, Lesbofòbia, Transfòbia i Bifòbia
 • Assetjament escolar per Homofòbia i Transfòbia
 • Mites sobre la sexualitat
 • Rols de gènere.

Amb la utilització de recursos educatius com ara material audiovisual i material imprès es facilita la comprensió dels conceptes que es transmeten i es sensibilitza sobre la realitat LGTBI. Els Tallers de diversitat afectiu-sexual i de gènere se centren en els següents punts:

 • Introduir els conceptes de discriminació i les seves múltiples variables, prejudici, estereotip i estigma.
 • Emmarcar els processos de sociabilització basats en els rols de gènere i detectar les situacions que d’aquests deriven (el color de la roba, els jocs de nens i de nenes, els comportaments, i les expectatives que la societat bolca en nosaltres). Aquest camp s’imparteix amb una perspectiva de gènere sempre adaptada al nivell educatiu al qual s’adreça la intervenció ja que no és el mateix treballar a primària que a secundària.
 • Aclarir què significa orientació afectivosexual i els tipus d’orientacions sexuals existents.
 • Aclarir què significa la identitat de gènere, deslligada de l’orientació, i quals existeixen.
 • Treballar els mites que els i les joves tinguin al voltant del col·lectiu LGTBI, des que «és una qüestió de moda» fins que és «una cosa antinatural».
 • Explicar el fet de la diversitat familiar així com els diferents models de família.
 • Sensibilitzar els i les adolescents en matèria d’assetjament escolar així com que el respecte a la diversitat.