CASDA és l’associació ciutadana contra la SIDA de Castelló, constituïda al febrer de 1997, amb personalitat jurídica i fiscal pròpia i amb una finalitat no lucrativa.

La nostra seu esta situada a Castelló, en el carrer Riu Túria núm. 7 davall. També disposem d’un pis tutelat en Villareal.

CASDA esta formada per persones que, tant si viuen amb VIH/SIDA, com si no, lluiten pels drets de les persones afectades, per la seua atenció, per la normalització social de la malaltia i per la prevenció d’esta en tota la societat.

 

Les nostres finalitats socials són:

  • Defendre els drets de les persones que viuen amb VIH/SIDA.
  • Implicar als diferents sectors de la societat en la resolució dels problemes relacionats amb la infecció per VIH. Assessorar les persones diagnosticades i resoldre problemes concrets.
  • Oferir una plataforma de debat i ajuda mútua per a les persones que viuen amb VIH/SIDA .
  • Desenrotllar activitats i intervencions en la província i de cooperació amb altres comunitats i països per a la prevenció de la transmissió del VIH i la no discriminació de les persones que viuen amb VIH/SIDA